Аттестация » Специальная школа-интернат № 9
Алматы қаласы Білім басқармасының
«№9 арнайы мектеп-интернаты»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Директор:
+7(727) 3765837
Есепші
+7(727) 3765672
eOtinish.kz
Нашар көрушілер
нұсқасы
Оқу-материалдық қоры - Учебно-материальный фонд
07
наурыз
2024
Оқу-материалдық қоры - Учебно-материальный фонд
№  Құжат атауы / Наименование документов  Файлды қарау /просмотр файлов 1  Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды- Санитарно-эпидемиологическое заключение 2  Тамақтану шарттары  - Договора по питанию  3 Бейнебақылау шарты - Договор видеонаблюдения 4   Өрт қауіпсіздігі бойынша тексеру актісі - Акт проверки по пожарной безопасности 5 Оқу-материалдық активтер - Учебно-материальные активы 
Білім беру ұйымының жалпы сипаттамасы - Общая характеристика организации образования
07
наурыз
2024
Білім беру ұйымының жалпы сипаттамасы - Общая характеристика
№  Құжаттар атауы Наименование документов  Файлды  қарау Просмотр файла 1 Мекеме жарғысы Устав учреждения 2 Анықтама  (Мекеменің мемлекеттік тіркеуден өткені туралы) Справка (О государственной регистрации учреждения) 3  Бұйрық  (Директорды тағайындау туралы) Приказ  (О назначении директора) 4 Лицензия 5 Техпаспорт 6 Жалпы сипаттамалар Общие характеристики
Өзін-өзі бағалау - Самооценка
07
наурыз
2024
Өзін-өзі бағалау - Самооценка
№ Құжат атауы Наименование документа   Файлды қарау Просмотр файла 1 Өзін-өзі бағалау  Самооценка  2  1-Қосымша  Сауалнама Приложение-1 Анкета
Кадрлық сапаны талдау - Анализ качества персонала
07
наурыз
2024
Кадрлық сапаны талдау - Анализ качества персонала
№  Құжаттар атауы Наименование документов  Файлды қарау 1 Мұғалімдердің аттестаттау бұйрықтары Приказы об аттестации учителей 2 Тарифтеу және штат кестесі Тарификация и штатное расписание   2021-2022  2022-2023  2023-2024  3  №7 қосымша Приложение № 7 https://disk.yandex.kz/i/-z9ByJHLfRv3JQ https://disk.yandex.kz/i/QE7NrUUs4njg3Q https://disk.yandex.kz/i/i80ZHpjoryKVIA 4 Біліктілікті арттыру курстарының сертификаттары туралы деректер Данные о сертификатах курсов повышения квалификации 5 Санат
Білім алушылар (тәрбиеленушілер) контингенті - Контингент обучающихся (воспитанников)
07
наурыз
2024
Білім алушылар (тәрбиеленушілер) контингенті - Контингент обучающихся
№ Құжаттар атауы Наименование документов 2021-2022 2022-2023 2023-2024 1  Білім алушылар контингентінің құрылымы - Структура контингента обучающихся 2  Білім алушылар (тәрбиеленушілер) контингентінің тізімі Список контингента обучающихся (воспитанников)
Оқу-әдістемелік қызмет - Учебно-методическая деятельность
07
наурыз
2024
Оқу-әдістемелік қызмет - Учебно-методическая деятельность
​ № ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 2021-2022 2022-2023 2023-2024 1 Сабақ кестесі - Расписание занятий Бастауыш сынптар Начальные классы 5-7 8-11 3   Мектеп жоспары  План школы 4 Оқу жұмыс жоспары Рабочий учебный план 5   Оқу жылын бастау Бұйрығы Приказ о начале учебного года 6   Оқу-әдістемелік жоспар  Учебно-методический план 7 Тәрбие жоспары План воспитания 8 Үйірмелер Кружки [attachment=1059] [attachment=1060] [attachment=1061] 9 Мектеп жетістіктері Школьные достижения
Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры -Информационные ресурсы и библиотечный фонд
07
наурыз
2024
Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры -Информационные ресурсы и
№  Құжат атауы / Наименование документов Файлды қарау /Просмотр файлов 1  Ақпараттық ресурстар / Информационные ресурсы https://www.instagram.com/reel/C5akhBFKT2h/?igsh=ZWxjZnM0a2ltN3U1 2   Кітапхана қоры/ Библиотечный фонд